хокоӈ

хокоӈ
stem с.
lexical-unit_form_text
ru
1. туда
наречие
Comments