атԓэмканоӈ

атԓэмканоӈ
stem V-A214
lexical-unit_form_text
en
1. patch on shoe sole (if it is on a boottop, it is called азамсноʔн)
существительное
ru
1. заплата на подошве обуви (на голенище, например, ставят азамсноʔн)
существительное
Comments