әмчʼаӄ(а)

әмчʼаӄ(а)
stem V-E077
lexical-unit_form_text
ru
1. фу, горько (от неприятного запаха или вкуса) (<әмчʼлаӽ)
Междометие
en
1. bitter! (when one feels unpleasant smell or taste)
Междометие
Comments