имӽчʼәс-

имӽчʼәс
stem V-I063
lexical-unit_form_text
ru
1. облезать коже (от загара)
Непереходный глагол
Comments