ӄоԓ

ӄоԓ
stem VK42, Q047, V-Q063
lexical-unit_form_text
ru
1. дай
Междометие
Comments