имтс

имтс
stem VK24-I019
lexical-unit_form_text
ru
1. серьёзно
наречие
example
  • имтс кнанкэ тласкэчан: заӄ кәмманкэ кʼоԓиткаӄ [imts knanke tlaskecan: zaq kəmmanke kʼoɬitkaq] — серьёзно тебе говорю: не ходи ко мне
en
1.
наречие
example
  • имтс кнанкэ тласкэчан: заӄ кәмманкэ кʼоԓиткаӄ [imts knanke tlaskecan: zaq kəmmanke kʼoɬitkaq] — I am telling you seriously: don’t come near me; don't come to me (folklore)
Comments