әзанчаӽ

әзан
stem с. CO
lexical-unit_form_text
Comments